top of page

PATTERNS & TEXTURES

แบบพิมพ์สแตมป์ของ ภูมิ สเคป  ใช้แม่พิมพ์คุณภาพ Made in USA

มีเอกลักษณ์ของร่องลายที่ชัดลึก รูปฟอร์มสวยงาม พื้นผิวใกล้เคียง

ธรรมชาติมากที่สุด สถาปนิกผู้ออกแบบพื้น Stamped Concrete

สามารถเลือกใช้ผสมผสานกันเพื่อสร้างลวดลายได้เท่าที่ต้องการ 

bottom of page