ภูมิ สเคป ขอขอบคุณในความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้เราตลอดมา

สแตมป์คอนกรีตของเราปรากฏในหลากหลายโครงการ ตั้งแต่หมู่บ้านชั้นนำศูนย์การค้า ช้อปปิงมอลล์ หน่วยงานราชการ สำนักงานเอกชน 

ภูมิ สเคป  คือชื่อที่โครงการและบริษัทออกแบบชั้นนำเลือกใช้มากที่สุด   

Gallery

"Thank You"

ขอบคุณที่วางใจมาตรฐานของเราตลอดมา

Project Reference (A-Z, ก-ฮ)

+66 2 8875388-9

Bhumi Scape Co., Ltd. 

187/72  Bangkhunnon Soi 31, Bangkoknoi, Bangkok 10700

© 2001-2018 BhumiScape Co.,Ltd.